You, the petitioner
Polder nee logocopy

Behoud Lithse Polder, zonder windturbines en zonneparken

3,636 signatures

Wij, Vereniging "Behoud Lithse Polder", hebben kennisgenomen van de voorgenomen plannen, van gemeentes Oss en 's-Hertogenbosch om in de polder tussen deze gemeentes, een monstrueus windturbinepark te realiseren (windturbines van 240 meter hoogte) alsmede de aanleg van zonneparken. We willen dat het huidige plan van tafel gaat en iedereen mobiliseren om ons daarbij te helpen!

Petition

We

Inwoners en omwonenden van het poldergebied, alsook van de kernen, gelegen tussen de gemeentes Oss en 's-Hertogenbosch alsook andere belanghebbenden van het poldergebied.

 

observe

  • Dat de voorgenomen plannen, om in de polder tussen Oss en 's-Hertogenbosch een grootschalig windturbinepark alsmede zonnevelden te realiseren, schadelijk zijn voor bewoners en omwonenden en de leefbaarheid in het gebied.

  • Dat de bewoners van de omliggende woonkernen tot op heden onvoldoende betrokken zijn bij de plannen die op de 'tekentafel' liggen en dat er onvoldoende draagvlak is.

  • Dat de bewoners bezorgd zijn over de gevolgen van een groot windturbinepark en zonnevelden: gezondheidsklachten, geluidsoverlast, lichtvervuiling, aantasting natuur, waardevermindering onroerend goed, e.d.

  • Dat initiatiefnemers, lees geldontvangers en de gemeentes ’s-Hertogenbosch en Oss, geen of te weinig rekening houden met de belangen en bezorgdheid van de bevolking.

 

and request

  • Echte duurzame energie te realiseren en besparingen te stimuleren en te faciliteren.
  • Dit zonder de disproportionele impact zoals het voorgenomen windturbinepark en mogelijke zonnevelden zullen hebben op de omwonenden en kernen. De huidige plannen MOETEN van tafel.
  • Vereniging 'Behoud Lithse Polder' samen met alle betrokkenen te betrekken bij het ontwikkelen van een alternatief plan, dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Oss 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-12 
Lead petitioner:
Henny van der Ben 
Organisation:
Vereniging "Behoud natuur en leefbaarheid Lith en omgeving" ofwel “Behoud Lithse Polder”  
Website:

History

Signatures